Josef Hájek

Tel: +420 54949 4016
E-mail: jhajek@sci.muni.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Josef-Hajek-2
Publons: https://publons.com/researcher/1771486/josef-hajek/
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2679-170

Výzkum:

(1) stresová fyziologie lišejníků, konkrétně jejich fotosyntetické reakce na nízkou teplotu, (2) vysokou radiaci a nízkou dostupnost vody, (3) metody fluorescence chlorofylu při měření fotosyntézy, (4) gazometrické metody při měření fotosyntézy, (5) vliv ozáření, teploty a dusíku na fotosyntézu, (6) fotosyntéza za nízkých teplot, (7) ekofyziologie fotosyntézy u lišejníků.

Hlavní publikace:

Hájek, J., Hojdová, A., Trnková, K., Váczi, P., Bednaříková, M., & Barták, M. (2021): Responses of thallus anatomy and chlorophyll fluorescence-based photosynthetic characteristics of two Antarctic species of genus Usnea to low temperature. Photosynthetica, 59(1): 95-105. doi: 10.32615/ps.2021.002.
Barták, M., Hájek, J., Orekhova, A., Villagra, J., Marín, C., Palfner, G., Casanova-Katny, A. (2021): Inhibition of primary photosynthesis in desiccating Antarctic lichens differing in their photobionts, thallus morphology, and spectral properties. Microorganisms, 9(4): 818. doi: 10.3390/microorganisms 9040818.
Mishra, K. B., Vítek, P., Mishra, A., Hájek, J., Barták, M. (2020): Chlorophyll a fluorescence and Raman spectroscopy can monitor activation/deactivation of photosynthesis and carotenoids in Antarctic lichens. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 239: 118458. doi: 10.1016/j.saa.2020.118458.

Hájek J., Váczi P., Barták M., Jahnová L. (2012): Interspecific differences in cryoresistance of lichen symbiotic algae of genus Trebouxia assessed by cell viability and chlorophyll fluorescence. Cryobiology, 64 (3): 215-222.
Hájek J., Barták M., Dubová J. (2006): Inhibition of photosynthetic processes in foliose lichens induced by temperature and osmotic stress. Biologia Plantarum, 50 (4): 624-634.