Ing. Monika Laichmanová, Ph.D.

Mykolog

Biodiverzita a taxonomie mikroskopických hub, především hub obývajících skály, antarktické prostředí

Tel.: +420 549495256
E-mail: monikadr@sci.muni.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Monika-Laichmanova
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4307-6385

Výzkum

Můj výzkum je zaměřen na studium biodiverzity psychrofilních a oligotrofních vláknitých hub adaptovaných na chlad v antarktickém prostředí. Hlavní část mého výzkumu je zaměřena na houby obývající skály a jejich taxonomii.

  • Biodiverzita kultivovatelných mikroskopických vláknitých hub z abiotických zdrojů
  • Taxonomie, fyziologie a fylogeneze hub obývajících skály.
  • Studium nepůvodních druhů hub zavlečených v souvislosti s lidskou činností do antarktického prostředí.

Hlavní publikace:

LAICHMANOVÁ, Monika. New records of Oleoguttula mirabilis and Rachicladosporium antarcticum from James Ross Island, Antarctica. Czech Polar Reports. Brno: Muni Press, 2020, roč. 10, č. 2, s. 226-235. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2020-2-17.

LAICHMANOVÁ, Monika a Ivo SEDLÁČEK. Fungal species associated with fruit and vegetables transported to the J.G. Mendel station and the influence of UV-C treatment on their fungal community. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 9, č. 1, s. 78-87. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2019-1-7.