Jakub Holuša

Key words: Quartz exoscopy; Soil Micromorphology; Aeolian and periglacial processes and landforms Pozice: Ph.D. student at Masaryk University
Tel.: +420 605 030 890
E-mail: holusa.jakub@mail.muni.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jakub-Holusa

Hlavní publikace:

Hanáček M., Holuša, J., 2019. Zaniklý odkryv kvarterních sedimentů u Bukové na severním okraji Žulovské pahorkatiny. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae, 104 (2): 241-253.
ŽIVOTOPIS: VÁCLAV KREJČÍ, M.: ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE:
Jakub Holuša vystudoval fyzickou geografii na Masarykově univerzitě. V současné době je studentem doktorského studia a jeho výzkum je zaměřen na paleorekonstrukci sedimentárního prostředí (zejména eolického) v současných či minulých periglaciálních zónách pomocí mikromorfologické analýzy tenkých řezů a křemenné exoskopie. J. Holuša absolvoval dvě stáže v rámci programu Erasmus+ v celkové délce 10 měsíců na Varšavské univerzitě pod vedením Dr. Barbary Woronko.