Kontakt

Český antarktický výzkumný program
Masarykova univerzita, Přírodověděcká fakulta
Kotlářská 2
611 37 BRNO, Česká republikadoc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
vedoucí CARP

docent na Geografickém ústavu PřF MU geomorfolog
tel.: +420 549 49 58 46
e-mail: daniel.nyvlt@sci.muni.cz


Ing. Pavel Kapler, Ph.D.
manažer CARP
Chief of Operations (COO)
tel. +420 549 49 6829
WhatsApp: +420 773798804
e-mail: kapler@sci.muni.cz


doc. Kamil Láska, Ph.D.
Klimatologie & meteorologie

tel.: +420 549 49 5750
e-mail: laska@sci.muni.cz


Filip Hrbáček, Ph.D.
Geo-vědy

tel.: +420 549 49 4029
e-mail: 323847@mail.muni.cz


Prof. Miloš Barták
Rostlinná fyziologie & ekologie

tel.: +420 549 49 3087
e-mail: mbartak@sci.muni.cz


Prof. Ivo Sedláček
Mikrobiologie

tel.: +420 549 49 6922
e-mail: ivo@sci.muni.cz