Pavel Kapler, Ph.D.

Manažer, COO

WhatsApp: +420 773 79 88 04
e-mail: kapler@sci.muni.cz

PAVEL KAPLER je od roku 2010 manažerem pro koordinaci a správu Českého antarktického výzkumného programu (CARP). Podílel se na všech zásadních změnách, kterými program od vybudování České antarktické stanice J. G. Mendela prošel: získání členství v COMNAP (2013), přidružení CARP do SCAR (2013) a získání konzultativního statutu České republiky i v rámci ATCM (2014). Byl pověřen pořádáním 29. výročního zasedání COMNAP v Brně (2017) a vedl sekretariát hostitelské země pro 42. zasedání konzultativního shromáždění států Antarktické smlouvy ATCM/CEP v Praze (2019). V letech 2014-2021 působil jako spoluvedoucí Expertní pracovní skupiny pro technologie a energetiku (nyní Expertní skupina pro kritické a pokročilé technologie) COMNAP. V roce 2021 se stal místopředsedou výboru COMNAP EXCOM; od té doby vykonává dohled nad expertní skupinou EXCOM pro kritické a pokročilé technologie, systém sledování plavidel a letadel v Antarktidě (CATS) a spolupředsedá expertní skupině pro bezpečnost. Společně s Centrem transferu technologií Masarykovy univerzity podnítil v roce 2016 vznik registrované ochranné známky Testováno v Antarktidě. Působí také jako poradce Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v oblasti antarktických otázek. Přestože jeho profesní zázemí spočívá v klimatologii a krajinné ekologii, věnuje se i právní stránce antarktických záležitostí a osvětě a PR působení programu. V letech 2012-2020 byl vedoucím 8 expedic do Antarktidy.