Prof. Miloš Barták

Tel.: +420 549493087
E-mail: mbartak@sci.muni.cz

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Milos-Bartak
Publons: https://publons.com/researcher/1771472/milos-bartak/
Orcid: 0000-0002-3898-3626

Výzkum

Můj výzkum se zaměřuje na stresovou fyziologii antarktických autotrofů, konkrétně lišejníků a mechů. Dalším směrem mého výzkumu jsou in-situ i laboratorní studie fotosyntézy využívající různé biofyzikální přístupy.

  • Vliv dlouhodobého manipulovaného oteplování na antarktickou vegetaci
  • Struktura a funkce polárních a vysokohorských ekosystémů
  • Odolnost polárních mikroautotrofů vůči faktorům prostředí
  • Fyziologické mechanismy aktivované u polárních autotrofů stresem

Hlavní publikace:

BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Alla OREKHOVA, Johana VILLAGRA, Catalina MARÍN, Götz PALFNER,a Angélica CASANOVA-KATNY (2021): Inhibition of Primary Photosynthesis in Desiccating Antarctic Lichens Differing in Their Photobionts, Thallus Morphology, and Spectral Properties. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 4, s. “818”, 21 s. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9040818.
HÁJEK, Josef, Andrea HOJDOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Peter VÁCZI, Michaela BEDNAŘÍKOVÁ, Miloš BARTÁK (2021): Responses of thallus anatomy and chlorophyll fluorescence-based photosynthetic characteristics of two Antarctic species of genus Usnea to low temperature. Photosynthetica. Institute of Experimental Botany, AS CR, 2021, roč. 59, č. 1, s. 95-105. ISSN 0300-3604. doi:10.32615/ps.2021.002.
BEDNAŘÍKOVÁ, Michaela, Peter VÁCZI, Dušan LAZÁR, Miloš BARTÁK (2020): Photosynthetic performance of Antarctic lichen Dermatocarpon polyphyllizum when affected by desiccation and low temperatures. Photosynthesis Research. Dordrecht: Springer, 2020, roč. 145, č. 2, s. 159-177. ISSN 0166-8595. doi:10.1007/s11120-020-00773-4.
BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Jana MORKUSOVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ, Alica KOŠUTHOVÁ (2018): Dehydration-induced changes in spectral reflectance indices and chlorophyll fluorescence of Antarctic lichens with different thallus color, and intrathalline photobiont. Acta Physiologiae Plantarum. Polsko: Springer, 2018, roč. 40, č. 10, s. 1-19. ISSN 0137-5881. doi:10.1007/s11738-018-2751-3.
GÓMEZ, Felipe, Miloš BARTÁK a Elanor BELL (2012). Extreme Environments on Earth as Analogues for Life on Other Planets: Astrobiology. In Bell, E. M. Life at Extremes. Environments, Organisms and Strategies for Survival. Wallingford, United Kingdom: CABI, 2012. s. 522-536. ISBN 978-1-84593-814-7. CABI (Publisher)